Tượng Danh Nhân, Tượng Phật

Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng

Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng

Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng
Tượng Bác Hồ Bằng Đồng

Tượng Bác Hồ Bằng Đồng

Tượng Bác Hồ Bằng Đồng
Tượng Thuyền buồm bằng đồng

Tượng Thuyền buồm bằng đồng

Tượng Thuyền buồm bằng đồng
Tượng tỳ hưu bằng đồng

Tượng tỳ hưu bằng đồng

Tượng tỳ hưu bằng đồng
Tượng tam thánh tây phương

Tượng tam thánh tây phương

Tượng tam thánh tây phương
Tượng phật quan âm nghìn tay

Tượng phật quan âm nghìn tay

Tượng phật quan âm nghìn tay
Tượng Apsara bằng đồng

Tượng Apsara bằng đồng

Tượng Apsara bằng đồng
Tượng trần hưng đạo bằng đồng

Tượng trần hưng đạo bằng đồng

Tượng trần hưng đạo bằng đồng
Tượng rùa bằng đồng

Tượng rùa bằng đồng

Tượng rùa bằng đồng
Tượng Quan Vũ bằng đồng

Tượng Quan Vũ bằng đồng

Tượng Quan Vũ bằng đồng
Tượng phật bốn mắt Thái Lan

Tượng phật bốn mắt Thái Lan

Tượng phật bốn mắt Thái Lan
Tượng Nam Nữ bằng đồng

Tượng Nam Nữ bằng đồng

Tượng Nam Nữ bằng đồng
Tượng Kì Lân bằng đồng

Tượng Kì Lân bằng đồng

Tượng Kì Lân bằng đồng
Tượng Hồ Lô bằng đồng

Tượng Hồ Lô bằng đồng

Tượng Hồ Lô bằng đồng
Tượng Di Lạc đồng đỏ khảm ngũ sắc

Tượng Di Lạc đồng đỏ khảm ngũ sắc

Tượng Di Lạc đồng đỏ khảm ngũ sắc
Tượng rồng mạ vàng bằng đồng

Tượng rồng mạ vàng bằng đồng

Tượng rồng mạ vàng bằng đồng