Tranh đồng đại bái

Do dong dai bai
  • đúc đồng
  • đồ thờ

Lệ nghinh sao giải hạn cầu tài Vân Hán Tinh Quân

11/12/2014 19:44
  (Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế  hoặc các Đền , Miếu thờ thần tiên. Thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh Chân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây)
Khấn Việt Nam Quốc …. Địa chỉ …. Ngày …. Tháng … năm ….
Chí tâm quy mệnh lễ
(Ai sao gì thì thỉnh vị đấy)

Lễ nghinh sao giải hạn cầu tài Thái Bạch Tinh Quân

11/12/2014 18:22
 (Nếu đầu năm lễ nghinh sao, ở cung thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế  hoặc các Đền , Miếu thờ thần tiên. Thỉnh Bắc Đẩu Cửu Tinh CHân Kinh là tốt nhất. Nếu không có thể lễ ở nhà khấn như dưới đây)
.


Thần Tài Chân Kinh

11/12/2014 15:07
 
Đồ Thờ Cúng Bằng Đồng Đài Loan - Mỹ nghệ Đông Đô
Cơ sở bán đồ đồng HẢI THANH
ĐC: 668 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Mobile: 0976727896
Email: mynghedongdo@gmail.com
Website: www.mynghedongdo.vn - www.ducdongmynghe.net - www.dodongngusac.com - www.tranhdongdaibai.net
Copyright ©2014 - Mỹ nghệ Đông Đô giữ toàn quyền và chịu trách nhiệm nội dung. Thiết kế web bởi Nguyen Binh
Siêu thị tranh đồng , Tranh mừng thọ Đồ đồng khảm ngũ sắc,Hoành phi câu đối ,